5 Haziran 2011 Pazar

1938'lerde Cezayir

2 yorum:

 1. 96

  Y2vad-dv2da0a-yojana-abhy-antarena,

  s1m2-bandha3 karomi,

  di02-bandha3 karomi,

  para-vidy2-bandha3 karomi,

  tejo-bandha3 karomi,

  hasta-bandha3 karomi,

  p2da-bandha3 karomi,

  sarva-a{ga-pratya{ga-bandha3 karomi,  (Y2vat-dv2da0a-yojana-abhi-antarena,

  s1m2-bandha3 karomi,

  di02-bandha3 karomi,

  para-vidy2-bandha3 karomi,

  tejas-bandha3 karomi,

  hasta-bandha3 karomi,

  p2da-bandha3 karomi,

  sarva-a{ga-prati-a{ga-bandha3 karomi,}

  以所有十二由旬為內,

  我今結界

  我今結方角

  我今結最勝咒術

  我今結威神力

  我今結手執

  我今結足

  我今結一切肢體

  Y2vat(形):所有(梵P.g.1093)

  Dv2da0a(形,男):十二(梵P.g.622)

  Yojana(名,中):由旬(梵P.g.1102)

  Abhy-antara(名,中):內,中(梵P.g.114)

  Abhy-antarena(名,中,具,單):以…..為內

  S1m2(名,女):界(梵P.g.1472)

  Bandha(名,男):結,縛(梵P.g.909)

  Bandha3(名,男,業,單):結(被動)

  K4(第一種動詞):作,為(梵P.g.366)

  Karomi(第一種動詞,現在法,為他,第一人稱):我今作之

  S1m2-bandha3 karomi=我今作結使之成為界->我今結界

  Di02(名,女):方向,方角(梵P.g.584)

  Di0a-bandha3 karomi=我今作結使之成為方角->我今結方角

  Para(副詞):最勝,利(梵P.g.735),very strong

  Vidy2(名,女):咒術(梵P.g.1215)

  Para-vidy2-bandha3 karomi=我今作結使之成為最勝咒術->我今結最勝咒術

  Tejas(名,中):威神力(梵P.g.550)

  Tejas-bandha3 karomi=我今作結使之成為威神力->我今結威神力

  Hasta(名,男):手,執(梵P.g.1552)

  Hasta-bandha3 karomi=我今作結使之成為手執->我今結手執

  P2da(名,男):足(梵P.g.774)

  P2da-bandha3 karomi=我今作結使之成為足->我今結足

  Sarva(形,男,複):一切的(梵P.g.1441),all

  A{ga-pratya{ga(名,中):肢體,身(梵P.g.12)

  sarva-a{ga-pratya{ga-bandha3 karomi=我今作結使之成為肢體->我今結一切肢體  注:根據sandhi rules, sarva-a{ga應變成sarv2{ga。但為了方便念誦,羅馬字不跟從,而悉曇字跟從。  這句子和大正藏944A是一樣的。

  YanıtlayınSil
 2. keske boyle kalsaymıs. bence cok daha cabul gelısebılırdı.

  YanıtlayınSil

Yorumlarınız ve paylaşımınız için teşekkürler. Mutlu kalın:)